ادامه مطلب
change wp admin address - تغییر آدرس پنل مدیریت وردپرس برای امنیت بیشتر با WPS Hide Login
14 نوامبر 2018

تغییر آدرس پنل مدیریت وردپرس برای امنیت بیشتر با WPS Hide Login

تغییر آدرس پنل مدیریت وردپرس اصلی ترین مسیر یا آدرس در وردپرس مسیر پیشخوان یا پنل مدیریت وردپرس است، چون تمام کارها، ویرایش ها […]